Hakekat Sebenar dari Hamas-Ikhwanul Muslimin Sebagai Boneka Rafidhah, Yahudi, dan Amerika


Bismillahirrohmanirrohim. o

hakekat sebenar dari HAMAS IKHWANUL MUSLIMIN

HAKEKAT SEBENAR DARI HAMAS-IKHWANUL MUSLIMIN

SEBAGAI BONEKA RAFIDHAH, YAHUDI, DAN AMERIKA

Pendahuluan

Jika di Libanon kita mengenal jual beli “tiket” antara Yahudi dengan Rafidhah Ibnu Saba’ Al Yahud untuk membantai rakyat Libanon dengan nickname Hizbullah (baca: Hizbusy Syaithan) maka di Palestina “tiket” jual beli Yahudi dengan Rafidhah Ibnu Saba’ Al Yahud untuk membantai rakyat Palestina bernickname Hamas. Baca lebih lanjut

Bolehkah Membaca Kitab-kitab Orang-orang Menyimpang Yang Ditulisnya Sebelum Menampakkan Penyimpangannya (Ditahdzir Oleh Para Ulama)


Bismillahirrohmanirrohim. o

bolehkah membaca kitab-kitab orang2 menyimpang yang ditahdzir oleh para ulama

Bolehkah Membaca Kitab-Kitab Orang-Orang Menyimpang Yang Ditulisnya Sebelum Menampakkan Penyimpangannya (Ditahdzir Oleh Para Ulama)

(Asy Syaikh Muqbil rahimahullah, Asy Syaikh Rabi’, Asy Syaikh Muhammad Bazmul, Asy Syaikh Ahmad Bazmul hafizhahumullah)

[I]

-SYAIKH MUQBIL BIN HADY RAHIMAHULLAH

Pertanyaan: Orang-orang yang dulu teranggap di atas manhaj yang benar lalu mereka menyimpang darinya, bolehkah bagi kita untuk mendengar kaset-kaset mereka atau membaca kitab-kitab mereka yang ditulis di masa lalu, demikian juga ceramah-ceramah mereka? Baca lebih lanjut

Jawaban asy-Syaikh Shalih al-Fauzan terhadap Hasutan Para Haddadiyyah


Bismillahirrohmanirrohim. o

jawaban syaikh shalih fauzan terhadap hasutan para haddadiyyah

Pada waktu ‘Ashr Hari Jum’at 6 Ramadhan 1435 H aku bertanya kepada asy-Syaikh Shalih al-Fauzan tentang petikan audio yang disebarkan oleh para Haddadiyyah dan Hajawurah di situs-situs mereka.

PertanyaanWahai Syaikh kami, sebagian orang beredar di antara mereka petikan suara Anda, yang mereka sebarkan dia situs-situs mereka dan berbagai jejaring sosial, mereka mengatakan bahwa Anda mencela asy-Syaikh Rabi’ hafizhahullah, dan Anda menyifati beliau dengan kedustaan? Baca lebih lanjut

Tidak Ada Ulama Ahlus Sunah Yang Bersama Al Hajuri!!!


Bismillahirrohmanirrohim. o

tidak ada ulama ahlussunnah yang bersama al hajuri

TIDAK ADA ULAMA AHLUS SUNAH YANG BERSAMA AL HAJURI!!!

(Asy Syaikh Abdul Aziz Al Bura’i Hafidzahullah)

Saya telah mendengar perkataan Abdullah Al Hakami, seorang yang berada di gedung mewah itu. Saya tidak ingin memperinci pembicaraan. Dia telah berbicara dengan perkataan yang dia tidak tahu betapa jauhnya perkataannya dari kebenaran. Dan saya tekankan bahwa dia tidak tahu betapa jauhnya perkataannya dari kebenaran.

Akan tetapi, saya akan menyebutkan tiga pernyataan: Baca lebih lanjut

Benarkah Salafiyun Adalah Orang-orang Yang Ekstrim?? (Bantahan Asy-Syaikh Muhammad bin Hady Al-Madkhaly Terhadap “Ulama Besar Saudi Arabia” Abdul Malik Ramadhany, Ali Hasan, Abul Hasan dan Siapa Saja Yang Semodel Dengan Mereka dan Yang Akan Mengikuti Mereka)


Bismillahirrohmanirrohim. o

benarkah salafiyun adalah orang-orang yang ekstrim

Benarkah Salafiyun Adalah Orang-orang Yang Ekstrim??

(Bantahan Asy-Syaikh Muhammad bin Hady Al-Madkhaly Terhadap “Ulama Besar Saudi Arabia” Abdul Malik Ramadhany, Ali Hasan, Abul Hasan dan Siapa Saja Yang Semodel Dengan Mereka dan Yang Akan Mengikuti Mereka)

Agama Allah Tabaaraka wa Ta’ala sifatnya pertengahan antara sikap ekstrim dan sikap keras atau kasar. Hal itu berdasarkan hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi was sallam bahwasanya beliau shallallahu alaihi was sallam bersabda: Baca lebih lanjut